A hagyományok tisztelete, együttműködés, egyenlő bánásmód, méltányosság, lojalitás, a munkahelyen elvárt magatartás, valamint az üzleti ajándék fogalmának részletezése is szerepel a BKV most készülő etikai és viselkedési kódexében.

A BKV új etikai kódexet készít, amely irányelveket ad arra, hogyan viselkedjenek a cég dolgozói a munkahelyükön, az utasokkal és adott esetben a sajtóval. A kiadvány tartalmát két lépcsőben kell jóváhagyni a cégnél. Az igazgatótanács tagjai már rábólintottak a tartalomra, s ha a vezetői értekezleten is elfogadják a tervezetet, akkor hamarosan nyomdába kerül az új útmutatás - tudtuk meg Regőczi Miklós, kommunikációs vezérigazgató-helyettestől. Az alapvető viselkedési normákat tartalmazó füzetet elsősorban az új belépőknek szánják, ezért nem nyomtatják ki tízezres példányban, ám a tartalmat a régiek is megismerhetik.

Erre már csak azért is szükség lehet, mert a hétköznapi intelmek mellett olyan új elemek is megjelennek az összeállításban, hogy az utasokkal való viselkedés mellett ki, hogyan bánjon a beosztottjaival és adott esetben a sajtóval is. A cég jó hírének megvédése, az utasok bizalmának megnyerése és a szakma megbecsülése újabban a legtöbbet hangoztatott cél a BKV-nál, ezért a kódex a vállalati titok kérdését is érinti, és némileg szabályozza. Felhívja a figyelmet, például arra, hogy a cég "minden munkatársának tartózkodnia kell munkatársai, tevékenységének nyilvánosság előtti bírálatától, különösen az érintett távollétében. Amenynyiben a munkavállalók elégedetlenek valamely kollégájuk, vagy felettesük döntésével, munkájával, véleményüket az érintett jelenlétében, szűk körben, kulturált hangnemben tegyék meg".

A gyűjtemény nemcsak a beosztottak, hanem a vezető beosztásúak házon belüli és nyilvános viselkedését is körvonalazza. A füzetből kiderül majd, hogy a cég vezetése elvárja a dolgozóktól a vállalat 1820-ra visszavezethető hagyományainak tiszteletét, a korrekt és hatékony együttműködést, a nemekre és a korra való tekintet nélküli egyenlő bánásmódot, méltányosságot és lojalitást. A leírás legfontosabb része azonban az utasközpontúságra való felhívás és a szolgáltatói magatartás részletezése. Az etikai kódex foglalkozik az üzleti ajándék kérdésével is. A leírás szerint a 20 ezer forint érték feletti üzleti ajándékot be kell jelenteni a munkáltatónak.

Forrás: Népszabadság Online