Impresszum Help Sales ÁSZF Panaszkezelés DSA

Kötbérezi a BKK a BKV-t az egyik posztunk miatt

Legfeljebb integetni tudott a 97E busznak Péter, mivel az januárban rendszeresen előbb ment el, mint a menetrend szerint kellett volna. Az esetről be is számoltunk. Olvasónk panaszát nemcsak a BKV-figyelőnek küldte el, hanem a BKK-nak is.

A Budapesti Közlekedési Központ kivizsgálta a történteket, s kiderült: Péter panasza - legalábbis részben - jogosnak bizonyult. Az eset nem maradt következmény nélkül; a BKK kezdeményezte a BKV mint szolgáltató kötbérezését. Íme, a BKK vizsgálatának eredménye.

Társaságunk kiemelt feladatának tekinti az utazóközönség minél pontosabb és részletesebb tájékoztatását, ezen belül is a menetrendek részletes kommunikálását. Ennek részeként ma már valamennyi tömegközlekedési megállóhelyen a tényleges, menetrend szerinti indulási időpontokat tüntetjük fel az utastájékoztató táblákon, de ezekkel az adatokkal számolnak az útvonaltervező alkalmazások is.

A menetrend meghirdetése mellett nagy hangsúlyt fektetünk annak tényleges betartására is, szolgáltatóinkat pedig rendszeresen ellenőrizzük és szükség esetén akár kötbér kiszabásával is ösztönözzük a pontosabb közlekedésre.

A városi közlekedésben azonban a menetrend sohasem tekinthető kész ténynek, a tervadatok megvalósulását külső és belső akadályozó tényezők egyaránt nehezíthetik. Külső tényező lehet például az időjárás vagy a városban kialakuló közúti torlódás, amely késést okoz, belső akadályozó tényező lehet például a járművek meghibásodása, amelynek lehetősége még gondos karbantartás mellett sem kerülhető el, a BKV közismerten rossz állapotú buszparkja pedig sajnos napi szinten állít komoly akadályokat a menetrendszerűség megtartása elé.

A BKK forgalomirányítási szakterülete 24 órás diszpécserszolgálattal, hálózati forgalomirányítással és a tevékenységet koordináló fődiszpécserrel igyekszik úrrá lenni a város tömegközlekedését nehezítő valamennyi problémán, azonban lehetőségeink korlátozottak. A hiányzó járművek pótlására a város számos pontján tartalék járművek állnak rendelkezésre, azonban ezek száma véges és rendre előfordulnak olyan szituációk, amikor egy-egy meghibásodás vagy forgalmi zavar esetén az adott térségben nincs elérhető szabad tartalék jármű.

Ilyen esetekben a diszpécserek vagy más vonalról próbálnak járművet átcsoportosítani a hiányzó jármű helyére, vagy a meglévő járművek indulási időpontjainak elosztásával törekednek az egyenletes közlekedés fenntartására, sőt minden igyekezet ellenére az is előfordul esetenként, hogy egy-egy indulás törlésre kerül. Ez utóbbi a leginkább elkerülendő helyzet, hiszen ilyenkor utasaink kénytelenek a követési idő kétszeresét eltölteni várakozással a megállóhelyen.

Mindemellett sajnos előfordulnak olyan esetek is, amikor ésszerű okkal nem magyarázható egy-egy járat közlekedésének elmaradása, mert például a járművezető az előírtnál korábbi időpontban indul el a végállomásról vagy indokolatlanul gyorsan haladva a vonali közlekedés során kerül a menetrendben meghatározottól eltérő pozícióba.

Az ilyen eseteket – amennyiben azok kiderülnek és bizonyíthatóak – minden esetben szigorúan szankcionálunk, ezen túl pedig rendszeresen ellenőrizzük a szolgáltatókat a menetrendi pontosság tekintetében, hogy lehetőség szerint ne csak utólag dokumentáljuk, hanem meg is előzzük az ilyen, kiemelten közösségellenes magatartást.

A konkrét eset kapcsán megvizsgáltuk a 97E viszonylat 2013. január 4-ei és 8-ai közlekedésének rögzített tényadatait. A rendelkezésre álló adatok tanúsága szerint 4-én a 97E viszonylat menetrend szerint közlekedett a reggeli órákban, így semmi sem indokolhatta a 8:11-es járat korábbi indulását.

A forgalomirányító rendszer helyazonosító funkciója által rögzített lokalizációs adatok ennek ellenére azt mutatták, hogy az érintett jármű a meghirdetettnél korábban, 8:09-kor elindult a végállomásról. Tekintettel arra, hogy az egyébként menetrendszerű forgalom miatt a korábbi indulásra a forgalomirányító diszpécsertől utasítást nem kapott, a járművezető magatartását elfogadni nem tudjuk, ezért kezdeményeztük a szolgáltató kötbérezését.

Egyszersmind az adott helyszínen rejtett célellenőrzést végeztünk több napon keresztül arra vonatkozóan, hogy előfordul-e más napokon is hasonló eset. Az ellenőrzések – szerencsére – nem tártak fel újabb szabálytalanságot, más napokon a menetrendtől való önkényes eltérést nem tapasztaltunk.

Más volt a helyzet január 8-án, amikor utasunk szintén a 8:11-es járat eltérő időpontban történő közlekedését tapasztalta, ugyanakkor ezen a napon az eltérő közlekedés objektív okokkal magyarázható volt. A reggeli órákban kettő autóbusz is hiányzott a 97E viszonylatról, így az irányító diszpécsernek a menetrendben szereplő 13 db helyett 11db járművel kellett biztosítania a vonal közlekedését.

Tekintettel arra, hogy a reggeli csúcsidőszakban – amikor a szolgáltatók valamennyi üzemképes járművek forgalomban van – tartalék jármű nem állt rendelkezésre, a diszpécser a meglévő járművek egyenletes közlekedtetésére törekedett. Így fordulhatott elő, hogy a reggel 8 óra körüli időszakban a menetrendben szereplő 9-10 perces követés helyett a buszok ténylegesen csak 12-13 percenként tudtak indulni a rákoskerti végállomásról.

A 8:11-es időpont közelében 8:05-kor és 8:18-kor indult 97E járat, azonban ez a konkrét esetben nem róható fel sem a járművezetők, sem a munkáját az előírásoknak megfelelően végző forgalomirányító hibájául. A két eset tehát, bár mindkét esetben a 8:11-es járat elmaradásaként volt érzékelhető, különböző okokra volt visszavezethető.

A Budapesti Közlekedési Központ mindent megtesz a hasonló esetek számának csökkentése érdekében, azonban azt kénytelenek vagyunk hangsúlyozni, hogy a megállóhelyeken és az interneten meghirdetett menetrendjeink valóban tájékoztató jellegűek, az adott forgalmi helyzet függvényében akkor is előfordulhat eltérés a menetrendtől, ha ennek oka elsőre nem nyilvánvaló a szemlélő szempontjából.

Az objektív okkal nem magyarázható, fegyelmi problémákra visszavezethető eseteket azonban társaságunk elítéli és minden esetben fellép a szabályok ellen vétővel szemben, legyen az a szolgáltató vagy társaságunk alkalmazottja.

14 Tovább

Le kellene állítani a 3-as metrót?

Két héttel ezelőtt szivárgott ki az a szakértői jelentés, amely megállapította: a 3-as metró szerelvényei kritikus állapotban vannak.

Amint arról az Életveszélyesek a régi orosz metrókocsik című bejegyzésünkben mi is beszámoltunk, az orosz metrókocsik 34-féle rosszul teljesítő alkatrésze közül 11 okozhat több áldozatot követelő, halálos kimenetelű katasztrófát, 15 kritikus állapotú pedig legfeljebb egy halálos áldozatot követelő halálos kimenetelű balesetet.

A BKV egy, a 3-as vonalon dolgozó karbantartója a jelentéssel összefüggésben ismét levelet írt a BKV-figyelőnek; szerinte a baj még ennél is nagyobb. Az alábbiakban az ő levelét közöljük.

A nagy probléma sajnos az, hogy a 3-as metró olyan állapotban van, hogy már sem alkatrészcserékkel, sem a szükséges javítások elvégzésével nem lehet a biztonságos üzemeltetést garantálni.

Újabb levelemmel azért keresem meg a BKV-figyelőt, mert a főváros és a BKK a sajtóhírekben megjelentek alapján teljesen félreérti a szakértői jelentés tartalmát! Ennek bizonyítéka, hogy a TÜV Rheinland teljes vizsgálati anyagát október 26-án tárgyalja a BKV, pedig az intézkedés nem tűr halasztást.

Megjegyzem, én és kollégáim is az Indexből értesültünk a vizsgálati anyagról, pedig mi napi szinten a metró területén dolgozunk. Így egy jó darabig még maradni fognak az eddig megszokott állapotok és az utazó közönség ki lesz téve egy baleset kockázatának.

A 3-as vonal nagy részén le kellene állítani a forgalmat és a legtöbb szerelvényt ki kellene vonni a forgalomból. Mivel a metróvonalat nem lehet más felszíni járattal pótolni ezért valószínű, hogy marad a felesleges "tűzoltás" és a kockázatvállalás a főváros/BKV/BKK részéről.

A felelősség továbbra is a mi vállunkat nyomja, amit a körülmények tükrében egyre nehezebben tudunk vállalni! Hiányában vagyunk az alkatrészeknek és a megfelelő berendezéseknek, melyekkel a biztonságot fenn tudnánk tartani a vonalon.

Ha történik egy komolyabb katasztrófa - reméljük, hogy nem történik - a vonal sorsa úgy is az lesz, hogy hosszabb-rövidebb időre bezárásra kerül. Ebben az esetben a közlekedési káosz sajnos elkerülhetetlen, de akkor már lesz pár halálos áldozata az intézkedésnek.

Jobb lenne ezeket mind elkerülni.

30 Tovább

Életveszélyesek a régi orosz metrókocsik

Mostantól hivatalos, amit azért eddig is sejthettünk: katasztrofális állapotban vannak a BKV régi szovjet/orosz metrószerelvényei. Rendhagyó poszt következik; egy Index-cikket szemlézünk.

Egy, az Index birtokába került vizsgálati jelentés szerint az orosz metrókocsik 34-féle rosszul teljesítő alkatrésze közül 11 okozhat több áldozatot követelő, halálos kimenetelű katasztrófát, 15 kritikus állapotú pedig legfeljebb egy halálos áldozatot követelő halálos kimenetelű balesetet - derül ki a TÜV Rheinland által elvégzett vizsgálat jelentéséből.

A katasztrofális minősítésű alkatrész hibája több áldozatot követelő, halálos kimenetelű, és több sérüléssel, illetve a környezetre nézve nagyfokú károkozással jár a cég besorolása szerint. A kritikus hiba legfeljebb egy halálos áldozatot követelő halálos kimenetelű, vagy több sérüléssel, a környezetre nézve jelentős károkozással jár.

A TÜV Rheinland szakemberei a kockázatosabb alkatrészek esetében imitálták is a hibás működést, hogy kiderüljön, keletkezhet-e tűz. A kísérletekről videófelvételt készítettek, ezek is megtekinthetők a cikkben.

A jelentés egyébként július 30. óta a BKV asztalán van, de a társaság igazgatósága csak október 26-án tárgyalja.

A jelentés szerint az eredeti orosz konstrukció hiányosságai miatt tűzzel és füsttel járó események már eleve bekövetkezhetnek. A jelentés kiemeli, hogy egy esetleges tűz keletkezése után nagy valószínűséggel tömegkatasztrófához vezet, ha a szerelvény két állomás között az alagútban ragad, és több kedvezőtlen körülmény is fellép együttesen.

Noha az Alstom metrók érkezésével a 2-es metrón megoldódik a probléma, a 3-as vonalon továbbra is nagy a baj. Emlékezetes: tavaly 43 darab elöregedett kocsit vont ki forgalomból a BKV, mindegyikük elmúlt már 40 éves, noha ezeket a metrókat eleve 30 éves élettartamra tervezték.

A döntés előzménye az volt, amikor tavaly áprilisban rommá égett egy 35 éves kocsi a 3-as metró alagútjában az Árpád híd és a Forgách utca között. Csak a csodának köszönhető, hogy nem sérült/halt meg senki; három BKV-dolgozót így is kórházba kellett vinni megfigyelésre.

A teljes jelentést innen tölthetitek le!

20 Tovább

BKK: Hibázott a forgalomirányító diszpécser

Múlthét pénteken "Fél órát vártak az utasok a 85-ös buszra" címmel megjelent bejegyzésünkkel kapcsolatban a BKK vezérigazgatója vizsgálatot rendelt el, melynek nyomán megállapításra került, hogy a BKK diszpécsere hibázott, amikor nem csoportosított át autóbuszokat a 85E vonaláról a "fekete" 85 vonalára. Részletek alább:

Tisztelt Gál Mihály!

A BKV-figyelő blogon 2012. június 8-án megjelent, "Fél órát vártak az utasok a 85-ös buszra" című bejegyzésben megjelent észrevételek kapcsán az alábbi tájékoztatást adjuk.

Az eset kapcsán a BKK vezérigazgatója vizsgálatot rendelt el, melynek nyomán megállapításra került, hogy a forgalomirányító diszpécser a jelzett esetben hibát követett el. Egy időszakban meghibásodott több 85-ös jelzésű jármű is, melyek pótlására átcsoportosítást kellett volna végrehajtania, ennek ellenére nem irányított át 85E jelzésű autóbuszt a 85-ös viszonylatra. Az érintett kollégánk részére írásbeli figyelemfelhívást adunk ki és törekszünk a hasonló esetek elkerülésére.

Az esetleges kellemetlenségek miatt utasaink elnézését kérjük ezúton is.

Üdvözlettel,

Budapesti Közlekedési Központ
Sajtókommunikációs Iroda

20 Tovább

Elismerte a jogtalan pótdíjazásokat a BKV és a BKK

Mint arról néhány nappal ezelőtt beszámoltunk, a BKV jegyellenőrei jogtalanul büntettek meg több utast is a 240E autóbuszon. Hiába van kiírva a megállókba egyértelműen, hogy meddig érvényes a Budapest bérlet, az ellenőrök Budapest belső területén is kiegészítő jegyet kértek az utasoktól, és akinek nem volt, azt megbüntették.

A BKV-figyelő bejegyzése nyomán a Budapesti Közlekedési Központ vizsgálatot kezdeményezett. A BKV az elmúlt két hónapban keletkezett összes pótdíjazással kapcsolatos dokumentumot átvizsgálta, és megállapították, hogy 3 esetben jogtalanul szabtak ki pótdíjat az ellenőrök. Sajnos azt nem tudni, hogy a helyszíni bírságot fizető utasok közül kit büntettek meg jogtalanul, ugyanis az ő adataik nem kerülnek be a rendszerbe, így a BKV csak azoknak tudja visszafizetni a pénzüket, akik utólag fizették be a büntetést. Részletek alant:

Tisztelt Gál Mihály Úr!

Köszönjük a 240E jelzésű autóbuszjáraton tapasztalt jegyellenőrzési problémával kapcsolatos megkeresését. A cikk állításait megvizsgálva arra a következtetésre jutottunk, hogy mivel a BKV Zrt. járatainak viteldíjairól szóló, jelenleg hatályos 74/2009.(XII.10.)Főv.Kgy. rendelet szerint a megállóhelyi menetrendtábla kiírása helyes, azaz a Felsőhatár utca a határpont a Budapest közigazgatási határán belül érvényes bérletek esetében, ezért az ellenőrök valószínűleg hibáztak az intézkedésük során. A BKV Zrt.-től részletes vizsgálatot kértünk, amelynek eredményéről az alábbi tájékoztatást adjuk:

A cikket elindító, fényképen is bemutatott figyelmeztetésben leírt konkrét eset kivizsgálása nem vezetett eredményre. Mivel a panaszos állításának megfelelően csak „majdnem” történt pótdíjazás, ezért a téves felszólítást tevő személyét dokumentumokból nem lehetett megállapítani, személyleírás nem áll rendelkezésre, az érintett dolgozók pedig a meghallgatáson nem emlékeztek ilyen esetre.

A BKV Zrt. megvizsgálta a 240E jelzésű autóbuszjárat célellenőrzésének 2 hónapja alatt keletkezett összes dokumentumot, amelyek alapján megállapították, hogy a pótdíjazások – kevés kivétellel – jogosan történtek. Kifogásolható eljárást 3 esetben találtak, ezeket a pótdíjtartozásokat vitathatóságuk miatt a rendszerből törlik, az érintett utasokat pedig a lehető legrövidebb időn belül értesítik. A pótdíjazást elismerő nyilatkozatot nem a valóságnak, illetve az előírásoknak megfelelően kitöltő 3 jegyellenőrt munkáltatói jogkört gyakorlójuk munkáltatói figyelmeztetésben és oktatásban részesíti. Sajnos a helyszínen kifizetett pótdíjak utólagos vizsgálatára viszont nincs mód, mivel a kiadott helyszíni pótdíjak utas által aláírással történő elismerése esetén a pótdíjtömbökben nem kerül felvezetésre a pótdíjazás oka és helye.

A BKV Zrt. a jegyellenőröknek évente ismeretfelújító-ismeretbővítő tanfolyamot tart, amelynek anyagából a dolgozóknak kétévente vizsgát kell tenniük munkájuk további folytatásához. A sikertelen vizsgák szankciókat vonnak maguk után. Az agglomerációs célellenőrzés megkezdése előtt a csoportvezetők oktatásban részesítették a részt vevő jegyellenőröket a megváltozott szakaszhatárokról, illetve a napi ellenőrzések megkezdése előtt a főellenőrök is minden esetben felhívták a munkatársak figyelmét a szabályos munkavégzésre, illetve az adott viszonylaton elfogadható jegyek és bérletek érvényességi területére.

Budapest Főváros közlekedési intézményrendszerének átalakítása során 2012. májusától a helyi közlekedésre érvényes jegyek, bérletek árusítása és ellenőrzése a Budapesti Közlekedési Központ feladata lesz. A BKK részéről a korábbinál is nagyobb figyelmet kívánunk fordítani ezen tevékenységek jogszerű, kulturált és utasbarát végrehajtására. A szolgáltatási színvonal javításához fontosak számunkra az utasok visszajelzései, ezért köszönjük, hogy cikkével felhívta figyelmünket a problémára.

Üdvözlettel, Budapesti Közlekedési Központ Sajtókommunikációs Iroda

14 Tovább
«
1234

BKV-figyelő

blogavatar

Phasellus lacinia porta ante, a mollis risus et. ac varius odio. Nunc at est massa. Integer nis gravida libero dui, eget cursus erat iaculis ut. Proin a nisi bibendum, bibendum purus id, ultrices nisi.

Utolsó kommentek