Legfeljebb integetni tudott a 97E busznak Péter, mivel az januárban rendszeresen előbb ment el, mint a menetrend szerint kellett volna. Az esetről be is számoltunk. Olvasónk panaszát nemcsak a BKV-figyelőnek küldte el, hanem a BKK-nak is.

A Budapesti Közlekedési Központ kivizsgálta a történteket, s kiderült: Péter panasza - legalábbis részben - jogosnak bizonyult. Az eset nem maradt következmény nélkül; a BKK kezdeményezte a BKV mint szolgáltató kötbérezését. Íme, a BKK vizsgálatának eredménye.

Társaságunk kiemelt feladatának tekinti az utazóközönség minél pontosabb és részletesebb tájékoztatását, ezen belül is a menetrendek részletes kommunikálását. Ennek részeként ma már valamennyi tömegközlekedési megállóhelyen a tényleges, menetrend szerinti indulási időpontokat tüntetjük fel az utastájékoztató táblákon, de ezekkel az adatokkal számolnak az útvonaltervező alkalmazások is.

A menetrend meghirdetése mellett nagy hangsúlyt fektetünk annak tényleges betartására is, szolgáltatóinkat pedig rendszeresen ellenőrizzük és szükség esetén akár kötbér kiszabásával is ösztönözzük a pontosabb közlekedésre.

A városi közlekedésben azonban a menetrend sohasem tekinthető kész ténynek, a tervadatok megvalósulását külső és belső akadályozó tényezők egyaránt nehezíthetik. Külső tényező lehet például az időjárás vagy a városban kialakuló közúti torlódás, amely késést okoz, belső akadályozó tényező lehet például a járművek meghibásodása, amelynek lehetősége még gondos karbantartás mellett sem kerülhető el, a BKV közismerten rossz állapotú buszparkja pedig sajnos napi szinten állít komoly akadályokat a menetrendszerűség megtartása elé.

A BKK forgalomirányítási szakterülete 24 órás diszpécserszolgálattal, hálózati forgalomirányítással és a tevékenységet koordináló fődiszpécserrel igyekszik úrrá lenni a város tömegközlekedését nehezítő valamennyi problémán, azonban lehetőségeink korlátozottak. A hiányzó járművek pótlására a város számos pontján tartalék járművek állnak rendelkezésre, azonban ezek száma véges és rendre előfordulnak olyan szituációk, amikor egy-egy meghibásodás vagy forgalmi zavar esetén az adott térségben nincs elérhető szabad tartalék jármű.

Ilyen esetekben a diszpécserek vagy más vonalról próbálnak járművet átcsoportosítani a hiányzó jármű helyére, vagy a meglévő járművek indulási időpontjainak elosztásával törekednek az egyenletes közlekedés fenntartására, sőt minden igyekezet ellenére az is előfordul esetenként, hogy egy-egy indulás törlésre kerül. Ez utóbbi a leginkább elkerülendő helyzet, hiszen ilyenkor utasaink kénytelenek a követési idő kétszeresét eltölteni várakozással a megállóhelyen.

Mindemellett sajnos előfordulnak olyan esetek is, amikor ésszerű okkal nem magyarázható egy-egy járat közlekedésének elmaradása, mert például a járművezető az előírtnál korábbi időpontban indul el a végállomásról vagy indokolatlanul gyorsan haladva a vonali közlekedés során kerül a menetrendben meghatározottól eltérő pozícióba.

Az ilyen eseteket – amennyiben azok kiderülnek és bizonyíthatóak – minden esetben szigorúan szankcionálunk, ezen túl pedig rendszeresen ellenőrizzük a szolgáltatókat a menetrendi pontosság tekintetében, hogy lehetőség szerint ne csak utólag dokumentáljuk, hanem meg is előzzük az ilyen, kiemelten közösségellenes magatartást.

A konkrét eset kapcsán megvizsgáltuk a 97E viszonylat 2013. január 4-ei és 8-ai közlekedésének rögzített tényadatait. A rendelkezésre álló adatok tanúsága szerint 4-én a 97E viszonylat menetrend szerint közlekedett a reggeli órákban, így semmi sem indokolhatta a 8:11-es járat korábbi indulását.

A forgalomirányító rendszer helyazonosító funkciója által rögzített lokalizációs adatok ennek ellenére azt mutatták, hogy az érintett jármű a meghirdetettnél korábban, 8:09-kor elindult a végállomásról. Tekintettel arra, hogy az egyébként menetrendszerű forgalom miatt a korábbi indulásra a forgalomirányító diszpécsertől utasítást nem kapott, a járművezető magatartását elfogadni nem tudjuk, ezért kezdeményeztük a szolgáltató kötbérezését.

Egyszersmind az adott helyszínen rejtett célellenőrzést végeztünk több napon keresztül arra vonatkozóan, hogy előfordul-e más napokon is hasonló eset. Az ellenőrzések – szerencsére – nem tártak fel újabb szabálytalanságot, más napokon a menetrendtől való önkényes eltérést nem tapasztaltunk.

Más volt a helyzet január 8-án, amikor utasunk szintén a 8:11-es járat eltérő időpontban történő közlekedését tapasztalta, ugyanakkor ezen a napon az eltérő közlekedés objektív okokkal magyarázható volt. A reggeli órákban kettő autóbusz is hiányzott a 97E viszonylatról, így az irányító diszpécsernek a menetrendben szereplő 13 db helyett 11db járművel kellett biztosítania a vonal közlekedését.

Tekintettel arra, hogy a reggeli csúcsidőszakban – amikor a szolgáltatók valamennyi üzemképes járművek forgalomban van – tartalék jármű nem állt rendelkezésre, a diszpécser a meglévő járművek egyenletes közlekedtetésére törekedett. Így fordulhatott elő, hogy a reggel 8 óra körüli időszakban a menetrendben szereplő 9-10 perces követés helyett a buszok ténylegesen csak 12-13 percenként tudtak indulni a rákoskerti végállomásról.

A 8:11-es időpont közelében 8:05-kor és 8:18-kor indult 97E járat, azonban ez a konkrét esetben nem róható fel sem a járművezetők, sem a munkáját az előírásoknak megfelelően végző forgalomirányító hibájául. A két eset tehát, bár mindkét esetben a 8:11-es járat elmaradásaként volt érzékelhető, különböző okokra volt visszavezethető.

A Budapesti Közlekedési Központ mindent megtesz a hasonló esetek számának csökkentése érdekében, azonban azt kénytelenek vagyunk hangsúlyozni, hogy a megállóhelyeken és az interneten meghirdetett menetrendjeink valóban tájékoztató jellegűek, az adott forgalmi helyzet függvényében akkor is előfordulhat eltérés a menetrendtől, ha ennek oka elsőre nem nyilvánvaló a szemlélő szempontjából.

Az objektív okkal nem magyarázható, fegyelmi problémákra visszavezethető eseteket azonban társaságunk elítéli és minden esetben fellép a szabályok ellen vétővel szemben, legyen az a szolgáltató vagy társaságunk alkalmazottja.