Gábortól kaptunk kedden egy levelet. A levél tartalma egy feljelentés volt, melyen a VIII. kerületi Rendőrkapitányságra küldött.

Az eset nem egyedi, a metró területén lévő ellenőrök jelentős része sajnos nagyon elengedi magát, még ha a BKV ezt nem is ismerni be. Utasokat bántalmaznak, visszaélnek a hatalmukkal, elég, ha csak a tegnapi postot nézzük. Mindenkitől -akit ilyen sérelem ér- hasonló fellépést várunk. Ne engedjétek, hogy a BKV alulképzett alkalmazottai hülyét csináljanak belőletek. A BKV még akkor is védi ezeket, amikor nyilvánvaló, hogy a hatáskörüket túllépve segítő utasokat bántalmaznak. Ha hasonló eset történik veled, ne az Ügyfélszolgálatot keresd, hanem szerezz szemtanúkat, és tegyél azonnal feljelentést.

Hosszú bevezetés után, jöjjön a levél:

VIII. kerületi Rendőrkapitányság
1431 Budapest Pf. 161

Tisztelt Nyomozóhatóság!

Alulírott (Név, cím) alatti lakos a törvényes határidőn belül ismeretlen tettes által elkövetett, személyi szabadság megsértése és könnyű testi sértés bűntettének elkövetése miatt

f e l j e l e n t é s t

teszek, kérve az elkövető büntetőjogi felelőségre vonását.

Feljelentésem indokaként előadom, hogy az elkövetővel, aki BKV ellenőr 2008 év január hónap 22. napján, délután 17-18 óra körül kerültem kapcsolatba, amikor a kék metró Üllői úti állomásánál a mozgólépcsőn felérve szabályosan kezelt jegyemet felmutattam ellenőrzésre. A jegy kezelését korábban a Nyugati téri metró biztonsági kamerája rögzítette, mint ahogy annak befelé menet, a BKV ellenőrei által történt ellenőrzését és elfogadását is. Ennek ellenére az elkövető BKV ellenőr azt valamilyen oknál fogva nem fogadta el, a nyomtatás ugyanis igen halvány volt, ami egyértelműen a készülék hibája. Kollégája minden különösebb vizsgálat nélkül megerősítette, hogy a jegy nem érvényes. (Meg sem nézte azt alaposan, holott a gép nyomtatása szinte kivehetetlen.) Mikor rövid párbeszéd után közöltem, hogy a jegyem érvényes, de annak vizsgálatát nem fogom megvárni, mert sietek, az elkövető a táskámnál majd a kabátomnál fogva magához húzott, ordítani kezdett trágár módon. A jogsértést társaik beavatkozás nélkül figyelték, ez a többi utas és a biztonsági kamera előtt történt. Mivel testvérem véletlenül épp azonos szerelvénnyel utazott, így a dulakodásra felfigyelt. Kérte a jogsértés abbahagyását, én pedig elindultam, hogy rendőrt hívjak. Az elkövető a kezemet lefogta, ezzel nem kis fájdalmat és riadalmat keltve, folyamatosan szorított és ordított velem. Mozdulni sem engedett, holott, ekkor már a többi utast kértem, hogy hívjanak rendőrt segítségemre. Mikor több utas mellém állt, és segítettek elhagyni a helyszínt, az elkövető érvényes jegyemet összetépve elmenekült a dulakodás helyszínéről, valószínűleg a jogsértést közömbösen figyelő kollégáihoz.

Kérem a tisztelt Nyomozóhatóságot feljelentésem alapos vizsgálatára.

Kelt: 2007. 01. 22.

Tisztelettel: (Név) sk.
A levélben természetesen benne volt a sértett szinte összes adata (név, cím) melyet mi vettünk ki, biztonsági okokból